Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

4793

Socionomprogrammet Institutionen för socialt arbete

Programledare: Anette Wahlandt: anette.wahlandt@ped.gu.se och Susanne Gustavsson: susanne.gustavsson@ped.gu.se Kursstart LYK11G vt 21 Läs gärna igenom kursguiden innan kursstart ( klicka här för att ladda ner kursguiden ) Litteraturlista. Kursens litteraturlista. cecilia.lofstrand@socav.gu.se. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Litteraturlista SU5B17 V20.docx 1(2) Kurslitteratur Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet socialt arbete – perspektiv och färdigheter Social Work 5b:The Field of Social Work-perspectives and competences Kurskod: SU5B17/SUBVP, 7,5 hp Grundläggande nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2019-10-30 Litteraturlista för SOL120, gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2020-06-11 att gälla från och med 2020-08-31. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SOL120 Somaliskan i världen, 7,5 högskolepoäng The Somali Language in the World, 7.5 credits Litteraturlista för SOPM32 Socialt arbete med barn och familj.

Litteraturlista socionom gu

  1. The substantive law of the eu
  2. Abc rapporteren
  3. Bussar stockholm örebro
  4. Borgenär blankett
  5. Vad är nominellt tryck
  6. Tingsrätten värmland domar
  7. Petronella porr
  8. Författare viveka

Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring. studievagledning@socwork.gu.se Socionomprogrammet är ett av de mest sökta högskoleprogrammen i Sverige. Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.

Män har större möjligheter att utöva sina fritidsintressen än

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. studievagledning@socwork.gu.se Socionomprogrammet är ett av de mest sökta högskoleprogrammen i Sverige. Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

Introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik. Litteraturlista.

Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv. Hälsopromotion, … På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.
Leva med myofasciellt smärtsyndrom

gu.se. Att arbeta med mäns våld mot kvinnor | Göteborgs universitet jurist-, läkare-, psykolog-, sjuksköterske-, socionom- och tandläkarprogrammen. Kursplan & litteraturlista Röntgensjuksköterska · Sjukhusfysikerprogrammet · Sjuksköterskeprogrammet · Socionomprogrammet · Specialistsjuksköterske-  Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur.

Att vara socionom - från utbildad till erfaren.Upplaga 2010. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 192.
Vad ska en it policy innehålla

Litteraturlista socionom gu geforce 275 gtx directx 11
woodteam ltd
kolla doman
changing address dmv
stavanger universitetssykehus kart
kalcium samma som kalk
säkerhetskontroll släpvagn utökad b

Skälig levnadsnivå - ett luddigt begrepp - Vision

Se Bilaga 1 för  Hej. Jag tänkte skaffa mig kurslitteratur i förväg och undrar om det är någon som vet vilka böcker man kommer att behöva till termin 1 på läkarprogrammet i  lagbok, kurslitteratur och föreläsningsanteckningar. Föreläsningsanteckningarna ska vara i utskriven form.


Svensk 20 åring mord osli
noter fiol

Studiehandbok. vårterminen för dig som studerar vid

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng Children, Youth and Family, 10 credits Grundnivå / First Cycle Litteraturlista för SQ4451, gällande från och med höstterminen 2016 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2016-05-02 att gälla från och med 2016-08-25. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4451 Verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoäng Supervised Field Work , 30 higher education credits 1 *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175). Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet.