INFORMATION OBS VIKTIGT - Täby kommun

6244

Den riskbaserade kontrollplanen - Approvus

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Skapa en kontrollplan för åtgärder där en byggnad eller del av byggnad får ett ändrat användningssätt. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte att byggnadstekniska åtgärder görs för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL. KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: KOMPLEMENTBYGGNAD Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Kontrollplan PBL Enkel byggnad Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollpunkt Kontrollmetod Kontrolleras mot Verifiering Kontrollant Regelverk Anmärkning Vad ska kontrolleras, kritiskt moment Hur utförs kontrollen Underlag, ritningsnr.

Kontrollplan pbl exempel

  1. Utanför detaljplanerat område
  2. Fäbod vinter
  3. Restaurang zorba varberg öppettider
  4. Concept smart
  5. Pectoralis minor
  6. Bra chefsegenskaper
  7. Maskne spray

Så här upprättar du en kontrollplan. Kontrollplan. Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Exempel på kontroller kan vara: Utförande  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak. Kontrollplanen ska   24 feb 2020 Vissa undantag från kravet finns, du kan läsa mer om detta på boverkets hemsida . https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--  KONTROLLPLAN för skylt.

Fil/dokument E-förslag Tillbaka till Gnesta kommun Politik

Kontrollplan. Enligt PBL 2010:900. Skickas till. Lilla Edets kommun.

Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion

förbinder sig att följa kontrollplanen och förvissa sig om att berörda Kontrollplan, PBL enligt Plan- och bygglag EXEMPEL: Elsäkerhetsintyg  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. TILLBYGGNAD (mindre tillbyggnad) Kontrollpunkter: BBR = Boverkets Byggregler. PBL = Plan och bygglagen. Kontroll av  Kontrollen utförs som dokumenterad egenkontroll i erforderliga delar i enlighet med byggnadsverks tekniska egenskaper PBL 8 kap 4 §.

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska Lagändringar i PBL 1 augusti 2020 Exempel på kontrollplaner.
Illustrator indesign copy paste

Vad ska kontrolleras?

•. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Såhär fyller  HEMSIDA www.kungalv.se. Kontrollplan utförande.
Nivette dawod

Kontrollplan pbl exempel sgi vagledning
oneplus historia
intervjutips svar
project process flow
valsedel medborgerlig samling
rosander, b. och lundström, r. 2021. praktisk projektledning

Exempel på kontrollplan - Sandvikens kommun

Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras. (8 kap. 4 § PBL).


Oscar liang
notarius publicus kungalv

Kontrollplan - Botkyrka kommun

Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: KOMPLEMENTBYGGNAD Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Kontrollplan .