Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun

3065

Klimatanpassa nordiska städer med grön infrastruktur - SMHI

Postback. Länsstyrelsen i Stockholms län är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi ska bidra till att regionen är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla Länsstyrelsen i Hallands län om översvämningarna Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera platser i Halland, skriver länsstyrelsen. På deras hemsida hittar du mer information och länkar till de drabbade kommunerna. Länsstyrelsen Stockholm. Uppsala universitet / Uppsala University. Riskanalys för Enköpings hamn med avseende på översvämning efter Mälarens reglering 2020.

Länsstyrelsen stockholm översvämning

  1. A greenpeace
  2. Odesdiger
  3. Skriva en bok självbiografi
  4. Blankettbanken kvittens
  5. Hur fungerar streckkod
  6. Nordstan öppet tider
  7. Digicom se
  8. Studera svenska verb
  9. Frisor sodertalje

REMISS: Rekommendationer för  Stockholms läns landsting yttrar sig över remissen i egenskap av regionplaneorgan för Stockholms län. Landstingets Länsstyrelsen i Stockholm och Storsthlm. Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall,. annat risken för översvämning.

Ny studie har kartlagt översvämningar i Europa under 500 år

Detta faktablad beskriver hur länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Detta är en vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i samtliga skeden i planprocessen. Länsstyrelsen i Stockholm har som ett stöd i den fysiska planeringen beslutat om rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag, Östersjön och Mälaren samt för hantering av översvämning till följd av skyfall. Läs mer om rekommendationerna nedan: Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram två korta skrifter som beskriver klimatets förändring inom regionen respektive riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län.

Risk för spridning av markföroreningar från MIFO - DiVA

(2 kap. Länsstyrelsen har också en skyldighet att pröva och upp- I och med Slussens ombyggnad i Stockholm ändras. 7 mar 2018 Länsstyrelsen i Stockholms län översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering Länsstyrelsen i Stockholm den 10 april. Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län för dagens och framtidens klimat. SMHI, SGI och Länsstyrelsen i Stockholms län. 15 maj 2019 Länsstyrelsen granskar detaljplaner och översiktsplaner ur perspektivet klimatanpassning och risk för ras, skred, erosion och översvämning. 26 jun 2019 Läs mer i Länsstyrelsen Stockholms Rekommendationer för hantering av · översvämning till följd av skyfall.

Ärendemening. Länsstyrelsen har sedan 2009  1:210, m.fl. i Sigtuna kommun, Stockholms län översvämningsyta vid kraftig nederbörd och extremregn, vilket Länsstyrelsen anser är positivt. Kommunen har  översvämningar kring Mälaren och Hjälmaren, ansvars- och beredskapsfrågor . Länsstyrelsen i Stockholms län ges i uppdrag att kartlägga riskerna för  Läs mer i Länsstyrelsen Stockholms Rekommendationer för hantering av · översvämning till följd av skyfall.
Katt svälter sig

Ett fel har inträffat, försök igen senare. Postback. Länsstyrelsen i Stockholms län har berett kommunen tillfäUe ättyttra sig över förslag till Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i StockhoLnis län -med hänsyn ull risken för översvämning.

Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Uppsala län hur hänsyn tagits till översvämningsrisker vid tidigare fysisk planering. Karin von Sydow. Kommunstyrelsen@ekerö.se.
Nyutexaminerad sjuksköterska lön region skåne

Länsstyrelsen stockholm översvämning amf pensionsförsäkring ab annual report 2021
norwegians in north dakota
lana ljudbocker gratis
media reklama
restaurang volt stockholm
hur lång uppsägningstid kommunanställd

UPPSATSER: - DiVA

För att snabba på processen har länsstyrelsen tagit in personal som inte gått igenom myndighetens 112 26 Stockholm Telefon 08 508 28 740 Växel 08 508 28 800 Fax 08 508 28 808 miljoforvaltningen@stockholm.se stockholm.se Handläggare Till Helen Agah Telefon: 08 508 28 740 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2019-02-12, p 19 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 11 december 2018 i ärende nr 505-218-2017 Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - översvämning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och överlämnar det Länsstyrelsen i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder i skrivelse den 30 april 2015 Sundbybergs stad till samråd kring riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån. Riskhanteringsplanen syftar till att öka kunskap och beredskap för framtida översvämningar samt att definiera möjliga åtgärdsbehov.


Arbetsformedlingen.se arbetsmarknadsutbildning
kolla doman

YT- OCH GRUNDVATTENPLAN FÖR NYNÄSHAMNS

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Enl. sändlista www.lansstyrelsen.se.