Lagrum - Försvarsmakten

347

2016:16 Finansinspektionen

Lagrummet · Hem. Föreskrifter. Föreskrifter. Gällande föreskrifter. Upphävda föreskrifter. Föreskrifter i löpnummerordning. Visa författningssamling.

Lagrummet föreskrifter

  1. Sök på mailadress
  2. Sjofartens arbetsgivareforbund
  3. Ssnet 2nd quarter 2021

En del myndigheter har ingen egen författningssamling utan ger ut sina föreskrifter i en annan myndighets serie. Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:9) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2021 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna. Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:7) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2021. Myndigheters föreskrifter. Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Sök förordningar och föreskrifter SKOLFS - Skolverket

Innehåller enbart listning av grundförfattningar som har blivit upphävda. Innehåller alla grund- och ändringsförfattningar, både gällande och upphävda. Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s.

Lag om stöd till trossamfund - Myndigheten för stöd till

Register över Svensk författningssamling (SFS) Lagrummet innehåller alla gällande föreskrifter i såväl FKFS som RFFS samt alla föreskrifter som upphävts fr.o.m. den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket. FFS 2010:10 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar 4 oktober 2016 PDF_315 KB FFS 2012.2 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) All information on legislation in the public domain may be accessed via Lagrummet, the official Internet portal for information on Swedish legislation (currently in Swedish only).

Här presenteras författningar som har kungjorts i Försvarets författningssamling (FFS) och i Försvarsmaktens interna bestämmelser (Fib). Vidare presenteras allmänna råd som har kungjorts i Försvarsmaktens allmänna råd (Far). FFS, Fib och Far beslutas av chefen för Försvarsmakten, det vill säga överbefälhavaren, eller efter hans Lagrummet är indelat i föreskrifter och allmänna råd. Innehåller enbart listning av grundförfattningar som för nävarande är gällande. Innehåller enbart listning av grundförfattningar som har blivit upphävda.
Skatt årslön 2021

den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket. FFS 2010:10 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar 4 oktober 2016 PDF_315 KB FFS 2012.2 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268) All information on legislation in the public domain may be accessed via Lagrummet, the official Internet portal for information on Swedish legislation (currently in Swedish only).

2020 — För att komma till den här sidan behöver du vara anställd inom AcadeMedia-​koncernen och logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter.
Visma administration det gick inte att ansluta till databasen

Lagrummet föreskrifter infektionskliniken umeå
magister manajemen trisakti
eniro karta hudiksvall
wäsby restaurangskola
5g straling
mall styrelseprotokoll bostadsrättsförening

Om Svensk författningssamling Svensk författningssamling

I Lagrummet hittar du alla lagar och förordningar i aktuell lydelse. Om du vill se aktuell lydelse av tullagen väljer du "Lagar och förordningar" och sedan "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext".


Nyheter facebook
betala moms skatteverket

Lag och rätt i byggbranschen – Byggipedia.se

Upphävande av föreskrifter för sjötrafiken i Sotenkanalen (TSFS 2016:122) 2017:2. Upphävande av föreskrifter för sjötrafiken i Hamburgsund (TSFS 2016:123) 2017:3. Upphävande av föreskrifter för allmän farled nr 539 förbi värmdö-Garpen (TSFS 2016:124) Rättelseblad. 3 kap. Ledningssystem. 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver verksamhet ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande.